Zemědělská činnost

Rostlinná výroba

Bioplynová stanice

Živočišná výroba

Ustájení koní

Kontakt

+420 731 007 723

+420 737 289 913

polacek.o@volny.cz