Prodej vajec

Čerstvá vejce

Vejce z nosnic z volného výběhu

Jakostní třída A

Hmotnost vajec:
S – malá do 53g
M- střední od 53 – 63g
L – velká od 63 – 73g
XL – velmi velká nad 73g

Slepičky pasoucí se na trávě je naprosto skvělá myšlenka. Proto jsme v roce 2022 jsme pořídili mobilní kurník na 270 slepiček. Tento mobilní kurník je napájen z vlastních solárních panelů, ze kterých je využíváno osvětlení, kamery vnitřní a vnější, lokální počítač pro připojení on-line a sbírání dat o vejcích a slepicích, automatického otevírání a zavírání kurníku, aby slepičky byly v bezpeční přes noc před hladovými lovci jako je ptáci dravci, lasičky, kuny či případně liškou. Vlastním elektro-napájením je také zásoben elektrický ohradník, slepičky jsou přes den v dostatečně velkém výběhu a a mohou si kdykoli vejít dovnitř, kde mají připravné jídlo a vodu a ven opět na pastvu. Večer slepička pravidelně jde dovnitř a spí na bidélku. Všechny slepičkou jsou tak štastné a mají pohybu tolik kolik samy potřebují. Aby skutečně slepičky měly stále zelenou travičku a mohly si hrabat a nacházely tak svojí přirozenou potravu, posunují se po vyhrazené louce co týden o kousek dál. Co se týče snášení, vajíčka slepičky snášejí do hnízd, která jsou přístupná z vnitřku kurníku a tak se mohou kdykoli usadit a snést vejce. Každá slepička má svůj čas a většinou chodí ve stejný čas. Každá slepička snáší 1 vejce denně a to mezi 7-10 hodinou, podle toho jak se rozednívá – letní a zimní období a snáší vajíčka přibližně 1-2 roky i déle. Pro plnou snášku velké chovy využívají rychlejší obměny chovu po 1-1,5 roku jeho stáří, kdy snášivost slepiček je kolem 90% , dle zimního a letního období.

Pastevní chov slepic

Pastevní chov slepic, nebo jen volný přístup drůbeže do výběhu, zahrnuje širokou skupinu metod a faktorů chovu, kde mají zvířata možnost pobytu mimo halu. Svět včetně Evropy rozeznává organický a volný chov drůbeže (organic and free-range poultry rearing). V zahraniční literatuře běžně používaný název “organický chov” představuje stejný systém jako v ČR rozšířený název “biochov”. Zvyšující se podíl produkce vajec a masa z volného chovu je dán poptávkou spotřebitelů. (viz OSVĚDČENÍ 18120/2015-1) Ministerstvo zemědělství, odbor potravinářský). CHOV SLEPIC NA PASTVĚ ZVYŠUJE OBSAH VITAMINŮ A KAROTENOIDŮ VE VEJCÍCH.

Pastva a pohoda zvířat a co říká literatura?

Zelená píce je bohatým zdrojem vitaminů, karotenoidů a n-3 nenasycených mastných kyselin. Pastva je prvotní výživou zvířat. Ruku v ruce s rozvojem ekologického zemědělství jde zvýšená poptávka spotřebitelů, kteří se zajímají o podmínky chovu hospodářských zvířat a o historii nakupovaného produktu. Z důvodu malé informovanosti chovatelů je pastva často přehlížena nebo podceňována (Horsted a Hermansen, 2007). Intenzivní chov slepic v hale a krmení kompletními krmnými směsmi je jednodušší a většinou ekonomicky efektivnější než pastevní chov. Horsted a kol. (2010) uvedli, že vejce z pastvy mají vyšší senzorickou hodnotu než vejce z intenzivního chovu. Pastva slepic dobře zbarvuje vaječné žloutky. Hlavní však je, že barevný tón žloutku určují přírodní, v pastvě obsažené karotenoidy a ne syntetická barviva. Syntetická barviva jsou v některých zemích, např. ve Švédsku, pro dané použití zakázána. Karotenoidy reprezentují širokou skupinu v tuku rozpustných pigmentů, které se vyskytují ve všech druzích rostlin. Dietní příjem potravin, bohatých na karotenoidy, je spojen s poklesem výskytu některých chronických chorob včetně rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a vyšším věkem podmíněné degenerace oční sítnice, v jejíž prevenci má hlavní vliv lutein a zeaxantin (Tapiero a kol, 2004). Vejce jsou výborným transportérem luteinu z rostlin člověku. Chung a kol. (2004) zjistili, že lutein z vajec se ve větší míře dostává do krve než lutein z farmaceutických zdrojů nebo ze špenátu. Předchozí studie, třeba Karsten a kol. (2010), uvádějí nižší snášku slepic z pastvy než z chovu v hale. Autoři těchto prací vidí příčinu v narušení optimálního obsahu a poměru živin, zejména energie, bílkovin, aminokyselin, popřípadě i minerálních látek. Tomu je třeba čelit doplňkovou krmnou směsí, která by měla být současně krmnou směsí vyrovnávací.

Ekonomické aspekty

Počet spotřebitelů, kteří se zajímají o původ produktů chovu, se zvyšuje. Někteří zákazníci kupují vejce od drobného producenta nebo z takzvaného ekologického chovu, protože buď podporují pohodu zvířat nebo se domnívají, že vejce jsou z různých důvodů kvalitnější, popřípadě je motivují oba důvody. Skutečná kvalita vajec z volných chovů však může být velmi rozdílná. Metodika přináší návod jak postupovat při pastevním chovu slepic, aby bylo dosaženo špičkové kvality vajec. Na rozdíl od drobného chovu je větší pastevní chov drůbeže náročná a komplikovaná záležitost. Náklady na produkci 1 vejce z komerčního pastevního chovu jsou nejméně dvojnásobné proti intenzivnímu chovu slepic v hale. Přitom je pro chovatele obtížné získat za vejce alespoň dvakrát vyšší cenu. Chovy si nemohou dovolit masivní dlouhodobou reklamu. Nové informace o vyšší kvalitě vajec z pastvy ovlivní v nejbližších letech jen malou část kupujících. Je to proto, že pro spotřebitele je hlavním faktorem cena. Přesto lze očekávat pomalý nárůst poptávky.

Kontakt

+420 731 007 723

+420 737 289 913

polacek.o@volny.cz