Poznejte nás

V roce 2012 se Oldřich Poláček rozhodl do chovu investovat, a to konkrétně do ustájení a dojírny. Došlo k výraznému navýšení stavu zvířat. V rámci projektu nové stáje se v Holi inspirovali v zahraničí. Cílem bylo vyrobit mléko za nižší náklady. Nová hala poskytuje prostor pro chov 200 dojnic holštýnského plemene. Jedná se o roštovou stáj s kejdovým hospodářstvím. Zároveň na tento projekt navazovala výstavba a zprovoznění bioplynové stanice o výkonu 550 kW.

Od roku 1994 byla součástí farmy i autodoprava, která se v roce 2004 včetně zemních strojů oddělila a byla založena druhá firma Poláček Farma Hole s.r.o. . Tato firma nabízí široký sortiment služeb z oblasti zemních a výkopových prací a nákladní autodopravu. Samozřejmostí je, že pracovní úkony provádí zkušená a odborně proškolená obsluha. Přání zákazníka se firma snaží plnit s maximálním úsilím, ať již jde o zemní práce typu: skrývka, výkopy základů domů, výkopy jam, bazénů, přípravy HTU, příprava pod komunikace, hutnění ploch, demolice, nakládání materiálů, odvoz stavebního materiálu či jiné.